Dievkalpojumi
Fotogalerija
Archīvs
Svētdarbības
Svētrunas
Pārvalde
Garīdznieki
Vēsture
Ziedojumi
Kontakti
Saites


 Aptauja
Vai Tu šodien lūdzi Dievu?
Jā, lūdzu
Nē, bet vēl lūgšu
Nē, es nelūdzu
     Rezultāti » 

Gana raksts Kristus piedzimšanas svētkos
iesūtīts: 2010.11.29 00:00 rakstīt redaktoram 
drukāt 

Mīļās māsas, mīļie brāļi Kristū! Uzvarēt ļauno ar labu. Kā tas var notikt?

Ar Jēzus Kristus piedzimšanu mums ir dots piemērs. Dievs ļauno uzvar ne ar ieročiem, ne ar varu. Bet ar to, ka Viņš pats nāk - ar Savu klātbūtni, ar Savu mīlestību, ar Savu gaismu.

Kopš seniem laikiem labais raksturots ar gaismu, bet tumsa ar ļaunumu. Tā arī Bībelē: “Gaisma spīd tumsībā. ... Tas bija patiesais gaišums, kas nāca pasaulē, kas apgaismo ikvienu cilvēku. ... Un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību, tādu godību, kā Tēva vienpiedzimušā Dēla, pilnu žēlastības un patiesības.” (Jņ 1:5.9.14) Un pats Jēzus saka: “Es esmu pasaules gaisma; kas seko man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma.” (Jņ 8:12)

Arī gaisma nedarbojas citādi, kā ar savu klātieni. Kur viņa ir, tur zūd tumsība – ne ar kādu papildus piepūli, ne ar svešu palīdzību, bet ar pašas gaismas izpausmi.

Pirmais solis mums ir: gaismai atvērties, viņu uzņemt mūsu dzīvē. Novēlu to Jums kā to galveno Ziemsvētku dāvanu. Reizē pateicos katram no Jums, kas mūsu Baznīcas dzīvē un arī manā/mūsu dzīvē esat ienesuši kaut ko no šī “patiesā gaišuma”, no šīs “dzīvības gaismas”. Uzvarēt ļauno ar labo ir pastāvīgs izgaismošanas process, kas sākas ar mums pašiem, lai mēs labo spētu atzīt un ar to iedegties.

Seko Jēzus padoms, gaismu nelikt zem pūra, bet uz luktura. Arī tas ir svarīgi, lai tumsa klīstu, lai labais uzvarētu ļauno. Jēzus gaisma nav mums domāta, lai mēs ar to tikai veidotu iekšēju romantiku. Gaisma uz luktura ir apdraudēta no vēja un vētras brāzmām, bet tikai uz luktura tā ir tumsas un ļaunā kliedētāja. Pat riskējot pārmetumu, ka esam iedomīgi vai iejaucamies citu atbildībā.

Aizvadītā gadā esam centušies veicināt labā uzvaru pār ļauno. Apzinoties, ka šajā cīņā izšķirīga ir Dieva klātbūtne, Dieva Vārds un Sakraments ir centrālais mūsu draudzēs, un arī publikācijās, kā mūsu Baznīcas gadagrāmatā. Mūsu Virsvaldes plenārsēdē ne tikai ārēji pulcējāmies Vitenbergā, bet izlūdzot to spēku, kuru apliecinām dziedot “Kas valda tumsībā ... viens vārdiņš to spēj aizdzīt!” - viens vārdiņš, ne eksorcisma rituāli, ne kvēpināšana, pārģērbšanās un klanīšanās.

Ļauno uzvarēt ar labo, tas ir apsolījums un uzdevums, kas sākas ar mums katru, ik dienas, ar mūsu ģimeni un draudzi, tur, kur dzīvojam. Tas sākas ar pirmo bausli, ar Dieva un sava tuvākā mīlestību, jo kur Viņš ir, tur tumsa zūd. Aizvadītā gadā turklāt esam atkal vairāk apzinājušies mūsu atbildību iepretim Latvijai. Tā izpaužas māsu draudžu attiecībās, palīdzības projektos kā “Lai rit!” vai arī palīdzot nodrošināt kristīgo izglītību līdz pat akadēmiskam līmenim Teoloģijas fakultātē. Arvien vairāk Latvijas mācītāju atzinuši, ka finansiālā un uzticības krīze būtībā nav kaut kas ļauns no ārpuses, bet atbildīgo personu atbildība. No sirds mums sāp lāsts, ka Latvijā par spīti bībliskai liecībai un mūsu pašu latviešu luteriskās Baznīcas tradīcijai sievietēm ordinācija tiek liegta. Mums tikai jāsalīdzina ar Igauniju, ka viss var būt pavisam citādi – un apsveicam ar abu Baznīcu apvienošanos. Kā uzvarēt ļauno – ar labo! Ne ar kādu apkarošanu, bet lai tumsu izgaismo evaņģēlijs un Dieva mīlestība. Ne atraujoties, bet liecinot.

Jums visiem novēlot evaņģēlija gaišumu, spēku un prieku Kristus piedzimšanas svētkos un visā Dieva dotā 2011. gadā, un sirsnīgi sveicinot, arī no manas kundzes

+ Elmārs Ernsts Rozītis
LELBĀL Archibīskaps


Meklēšana

 

Copyright © 2018; Created by MB Studija »