Dievkalpojumi
Fotogalerija
Aktuāli
Svētdarbības
Svētrunas
Pārvalde
Garīdznieki
Archīvs
Ziedojumi
Kontakti
Saites


 Aptauja
Vai Tu šodien lūdzi Dievu?
Jā, lūdzu
Nē, bet vēl lūgšu
Nē, es nelūdzu
     Rezultāti » 

Garīdznieki

Prāvests emeritus Dr. Andris Abakuks pēc profesijas bija matemātiķis-statistiķis, studējis matemātiku Kembridžas Universitātē un ieguvis filozofijas doktora grādu Saseksas Universitātē. No 1973. gada līdz 2015. gadam bija statistikas pasniedzējs Londonas Universitātes Birkbeck College.

Bijis aktīvs latviešu sabiedrībā, no 1985. līdz 1993. gadam Latviešu nacionālās padomes Lielbritānijā prezidija priekšsēdis.

No 1995. līdz 2003. gadam studējis teoloģiju Londonas Universitātes King’s College, ko beidza ar maģistra grādu Sistemātiskā teoloģijā. 2002. gadā ordinēts par mācītāju, kalpoja kā Baznīcas Pārvaldes vikārs. No 2007. līdz 2022. gadam Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Lielbritānijā prāvests. Kopš 2016. gada aprūpē Rietumanglijas-Velsas draudzi, bet kopš 2020. gadu arī Apvienoto Londonas latviešu un Miera draudzi.Prāveste Daira Vāvere aprūpē Ziemeļanglijas (Bradfordā un Līdsā) un Mančesteras draudzes.

Dzimusi 1967.gada 2.maijā, Saldū.
Izglītību ieguvusi: Saldus 2.vidusskolā, Liepājas Valsts Pedagoģiskajā Institūtā (augstākā izglītība, specialitāte – pamatskolas un mājturības skolotāja); Latvijas Universitātē (izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā); Durham Universitātes Sv.Jāņa koledžā Notinghamā (augstākā izglītība teoloģijā, kalpošanā un misijā).

Strādājusi: par sākumskolas, mājturības un kristīgās mācības skolotāju Saldus 2. vidusskolā, Druvas vidusskolā, Saldus sākumskolā; par sekretāri LELB archibīskapa kancelejā, LR Saeimas Saimnieciskajā komisijā; par projektu vadītāju Vecumnieku pagasta padomē, par finanču administratori Lielbritānijas Daugavas Vanagu Fonda īpašumā “Straumēni”.
Vadījusi Saldus Sv.Jāņa draudzes svētdienas skolu, izglītību tam iegūstot Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes organizētajos Svētdienas skolotāju sagatavošanas divgadīgajos kursos.

Kopā ar ģimeni, vīru mācītāju Viesturu Vāveri un meitu Katrīni, Lilebritānijā ieceļojusi 2008.gadā.

Pēc teoloģiskās izglītības iegūšanas un saņemot Ziemeļanglijas draudzes aicinājumu būt par šīs draudzes garīgo aprūpētāju, ordinēta par LELBĀL mācītāju 2016.gada 29.augustā.
Labprāt auž un nodarbojas ar sevis izzināšanu.

 


Mācītājs Viesturs Vāvere dzimis 1958.gada 4.martā medmāsas un bijušā latviešu leğionara ğimenē. Pabeidzis Rīgas 4.vidusskolu. Mācījies Latvijas Lauksaimniecības Akadēmijas Veterinārijas fakultatē. Vēlāk strādājis par veterināru dažādos kolhozos arī Rīgas zooloğiskajā darzā.

1988.gadā iestājies Latvijas Ev.lut. Baznīcas Garīgajā seminārā. Šajā pat laikā iesaistījies Latvijas Nacionālās Neatkarības Kustībā. 1990.gada 8.jūlijā ordinēts palīgmācītāja pakapē. Ar Konsistorijas komandējumu sācis kalpot Madonas, Ļaudonas, Kalsnavas un Cesvaines draudzēs. Paralēli mācījies atjaunotajā Latvijas Universitates Teoloğijas fakultātē, kuru pabeidzis 1994.gadā un saņēmis mācītāja amata krustu. Vairākus gadus bijis Madonas iecirkņa prāvests un Cēsu Sv. Jāņa draudzes mācītājs.

Bijis Latvijas Zemessardzes Rīgas 16.bataljona, vēlāk Cēsu 27.bataljona zemessargs un kapelāns vairākos Zemessardzes batajonos.

No 2008.gada 1.maija pilda mācītāja pienākumus Latvijas Ev.lut. Baznīcas Lielbritanijā Vidusanglijas un Austrumanglijas draudzēs.

Precējies, sieva Daira, meita Katrīne.

 

 
Dokuments: Garīdznieki Lielbritānijā no 1945. līdz 2017 gadam.


 

Garīdznieki Lielbritānijā no 1945. līdz 2017. gadam

Ikmēneša raksti mājas lapai
 

Meklēšana

 

Copyright © 2024; Created by MB Studija »