Vēsture Archīvs Dievnami
 
Dievkalpojumi
Fotogalerija
Apv. Londonas un Miera
Austrumanglijas
Mančesteras
Rietumanglijas-Velsas
Vidusanglijas
Ziemeļanglijas
Sinode un Draudžu dienas
Aktuāli
Svētdarbības
Svētrunas
Pārvalde
Garīdznieki
Archīvs
Ziedojumi
Kontakti
Saites


 Aptauja
Vai Tu šodien lūdzi Dievu?
Jā, lūdzu
Nē, bet vēl lūgšu
Nē, es nelūdzu
     Rezultāti » 


Apv. Londonas latviešu un Miera draudzes galerija


Kristības
Robyn un Ruby kristības Londonā. 2019.g.
Kristus Augšāmcelšanās svētki Londonā
Dievkalpojumu kuplināja Londonas latviešu koris
Latvijas simtgades svinības Londonā

Kritību dievkalpojums Londonā
Sirsnīgi sveicieni kristitajām Jasmīnai un Ingai skaistajā Kristību dievkalpojumā, kas norisinājās saulainā vasaras dienā 2018.gada 15 jūlijā Zviedru baznīcā, Londonā. Kā arī sirsnīgi sveicieni jaunai draudzes loceklei Ingai. Laipni lūgtā baznīcas saimē!
(Foto: R. Abakuks)
Ekskursija pa Kanterberiju
Divdesmit divi Londonas lat­viešu draudzes pārstāvji piedalī­jās draudzes ekskursijā uz Ken­terberiju 2018. gada 2. jūnijā.
(Foto: Š. Remese, D. Clarke)
Draudzes padomes kopsapulce
2018. gada 11. martā Apvienotā Londonas latviešu ev. lut. un Miera draudzes sapulce apstiprināja jauno draudzes padomi uz nākamiem trim gadiem un ievēlēja jaunu priekšnieku un valdi. Apsveicu! (Foto: R. Abakuka)
Atvadas no Rofantas
2017. gada 28. oktobrī ar skumjām atvadijāmies no Rofantas. Rofanta ilgus gadu desmitus kalpoja, kā latviešu centrs Anglijā.
Pļaujas svētki
Pļaujas svētki Londonā 2017. gada 8. oktobrī.
Pēdējais dievkalpojums Rofantā
2017. gada rudenī notika pēdējais dievkalpojums Rofantā.
Hamtonas pastaiga
Liels paldies Jolantai par pastaigas organizēšanu! (Foto: , R. Abakuka, K. Frīdmanis, N. Barons)
Lieldienas Rofantā
Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojumu vadīja prāvests Dr. Andris Abakuks. (Foto N. Barons)
Kristību dievkalpojums Londonā
Londonā, 14. februārī tika kristīti Artūrs un Brenda
Ziemsvētku dievkalpojums
Ziemsvētku dievkalpojumu Londonā pulcināja Londonas latviešu koris. Dievkalpojumu vadīja draudzes mācītāja Elīza Zikmane.
Londonas latviešu draudzei - 70
11. oktobrī Zviedru baznīcā notika dievkalpojums pieminot 70 gadus kopš draudzes dibināšanas un atceroties pirmo dievkalpojumu Londonā. Dievkalpojumu kuplināja Londonas latviešu koris. Pēc dievkalpojuma tika izrādīta dokumentālā filma “Dieva putniņi” ar filmas režisores Dzintras Gekas piedalīšanos. (Foto: N. Barons, K. Frīdmanis)
Pļaujas svētki Rofantā
4. oktobra Pļaujas svētku dievkalpojumu vadīja prāvests Andris Abakuks un to kuplināja Londonas latviešu koris. (Foto: R. Abakuka)
Svētceļojums, 1.daļa - Galileja
Draudžu mājas lapas redaktora Normunda Barona svētceļojums uz Svēto zemi. Turpinājums sekos... (Foto: N. Barons)
Lieldienu dievkalpojums Rofantā
2015.g. 5.aprīlī. (Foto: N. Barons)
Padomes un Valdes vēlēšanas
Ir noslēdzies pašreizējais trīs gadu sasaukuma termiņš un tiek vēlēta jaunā Padome un Valde. (Foto: N. Barons)
Otrie Ziemsvētki Rofantā
Otrie Ziemsvētki tika svinēti Rofantā (Foto: A. Rulle)
Ziemsvētku dievkalpojums Londonā
Ziemsvētku vakara dievkalpojums baznīcēnus pulcēja Zviedru baznīcā. (Foto: N. Barons)
Pļaujas svētki Rofantā
(Foto: R. Abakuka)
Dievkalpojums prāv. Ringolda Mužika simtgadei
Dievkalpojums Zviedru baznīcā atceroties mūsu draudzes mācītāja
prāv. Ringolda Mužika simtgadi (2014.g. 12.oktobrī)
K. Zariņa piemiņas Dievkalpojums Londonā
Kārlis Zarīņš bija dziļi ticīgs cilvēks un rosīgs draudzes un Baznīcas darbinieks un atbalstītājs. Viņš organizēja un veicināja Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas un Anglijas Baznīcas (Church of England) sadarbību, bija pirmais Londonas latviešu draudzes priekšnieks, darbojās Baznīcas Pārvaldē. Nepārvērtējams ir viņa ieguldījums Bībeles izdošanā latviešu valodā 1965. gadā. (Foto: M. Kreitus)  
Kristību dievkalpojums Londonā
Mazā Florence tika kristīta Londonā 8. septembrī
Mācitāja viesojas māsu draudzē Zaļeniekos
Draudzes mācītāja Elīza Zikmane 4. augustā viesojās māsu draudzē Zaļeniekos
Aizvesto piemiņas dienas dievkalpojums
Sv. Džeimsa Piccadilly baznīcā, 2013. gada 16 jūnijā
Iesvētību dievkalpojums Londonā
Kristību un iesvētību dievkalpojums Londonas Zviedru baznīcā 2013. gada  26. maijā. (Foto: E. Pelce, Jānis S.)
Sadraudzība Londonā
Sadraudzība pēc dievkalpojuma Zviedru baznīcā. (Foto: E. Pelce)
Draudzes nometne " Dieva dāvanas"
Rofantā 4. un 5. maijā. Pārrunājām kā Dievs mūs apdāvina? Kā saņemam Viņa dāvanas? Ka tās atpazīt un likt lietā? (Foto: R. Abakuka, M. Slegelmilhs)
Atvadu dievkalpojums Sv. Annas un Sv. Agneses baznīcā
Ar šo dievkalpojumu noslēdzas Apv. Londonas un Miera draudzes gadrīz piecdesmit gadu ilggadigā saistība ar Sv. Annas un Sv. Agneses dievnamu, kurā mūsu draudze noturēja savus dievkalpojums. 2013. gada 14. aprīlis.(Foto: R. Abakuka, K. Albergs, N. Barons)
Lielās Piektdienas dievkalpojums
Lielās Piektdienas dievkalpojums Sv. Annas un sv. Agneses baznīcā Londonā  (Foto: K. Albergs)
2. februāra dievkalpojums Rofantā
Foto: R. Abakuka
Ziemsvētku vakara dievkalpojums
Ziemsvētku vakara dievkalpojums Londonā ir viskuplāk apmeklētais dievkalpojums mūsu draudzē. Šogad piedalījās vairāk nekā 170 cilvēku. (Foto: J. Rutkis)
Kristību dievkalpojums Londonā
Adventa laika dievkalpojumā tika kristīti Krista, Roberts un Rūfuss (Foto: A. Abakuka un L. Rasupe-Felzenberga)
Valsts svētku dievkalpojums Rofantā
Dievkalpojums notika īpašā tautiskā noskaņā. Daudzi atnāca tērpušies tautastērpos, piedalījās Latvijas vēstieks Lielbritānijā Eduards Stiprais, dziedāja solisti Pēteris Svilis un Sandra Bogdāna-Hoiere. (Foto: R. Abakuka)
Pļaujas svētki Rofantā
Šogad plaujas Pļaujas svētki tika svinēti 6. oktobrī. Diena iesākās ar Rofantas saimnieciskās sabiedrības pilnsapulci. Pēc tam ēdām gardas pusdienas. Pēcpusdienā bija dievkalpojums un Straumēnu kora uzstāšanās. (Foto: R. Abakuka)
Ciemos pie māsu draudzes Līvānos
29. augustā Andris un Rūta Abakuki bija ciemos pie māsu draudzes Līvānos. Viņiem līdz bija naudas ziedojums no Apvienotās Londonas un Miera draudzes, ko iedeva Līvānu draudzei.
Vasaras sarīkojums Rofantā
Vasaras sarīkojums notika Rofantā 1. jūlijā. Pēc rīta dievkalpojuma, kā ierasts, notika koncerts. Šogad piedalījās folkloras kopa "Austrumkalns", Londonas latviešu tautas dejotāji un grupa "Bankets". (Foto R. Abakuka)
Dievkalpojums un kristības Rofantā
(Foto R. Abakuka) 
Aizvesto piemiņas dienas dievkalpojums
Svētdien 17. jūnijā Sv. Jēkaba Pikadilī (St. James' Piccadilly) baznīcā Londonā notika ekumēnisks Aizvesto piemiņas dienas dievkalpojums. Piedalījās Baltijas valstu vēstnieki Apvienotajā Karalistē, Londonas latviešu koris ar baltiešu draugiem, kā arī Londonas latviešu skolas bērni un lietuviešu bērnu koris "Moksliukas". Sprediķoja māc. Lūcija Vinketa (Lucy Winket). Dievkalpojumu rīkoja Baltiešu padome.
Kristības Rofantā
Kristības notika 2012. gada 20. maijā (Foto. D. Klārks)
Draudzes ekskursija uz Solsberiju
Draudzes valdes locekle Sabīne Viļumsone 5. maijā noorganizēja dienas ekskursiju uz Solsberiju (Salisbury) Anglijas dienvidos. (Foto R. Abakuka, N. Barons)
Lieldienas Rofantā
Kristus augšāmcelšanās svētki Rofantā, 8. aprīlī. Dievkalpojumu vada prāvests Dr. Andris Abakuks un draudzes mācītāja Elīza Zikmane. (Foto R. Abakuka, N. Barons)
Lielā Piektdiena Londonā
Lielās piektdienas dievkalpojums notika 6. aprīlī, Sv. Annas un Sv. Agneses baznīcā Londonā. Dievkalpojumu vadīja prāvests Dr. Andris Abakuks un draudzes mācītāja Elīza Zikmane. Piedalījās Londonas latviešu koris un muzikanti. (Foto N. Barons)
Draudzes padomes sapulce
2012. gada 24. martā notika Draudzes padomes sapulce, kurā tika pieņemts jaunais padomes sastāvs un ievēlēta jaunā Draudzes valde uz 3 gadiem. Pēc 12 gadu kalpošanas Rūtu Abakuku jaunās draudzes priekšnieces amatu nodeva tālāk. Par jauno draudzes priekšnieci tika ievēlēta Terēze Bogdanova. Sapulce notika Londonā, Luterāņu studentu centra Vācu baznīcā. (Foto R. Abakuka, N. Barons)
Ziemsvētku vakars Londonā
Ziemsvētku vakara dievkalpojums 24. decembrī bija īpaši labi apmeklēts. Tajā piedalījās vairāk nekā 180 cilvēku. (Foto: N. Barons)
Pļaujas svētki Rofantā
Pļaujas svētki notika Rofantā 15. oktobrī. Svētki iesākās ar dievkalpojumu Rofantas dievnamā. Pie mums atkal ciemojās iemīļotais Straumēnu koris. Pļaujas svētku laikā izsakām pateicību Dievam, ka mums katram šis gads ir nesis svētību un devis ražu.
Kristību un iesvētību dievkalpojums Rofantā
21. augustā Rofantas dievnamā draudzes kopībā tika uzņemti divi jauni draudzes locekļi - Gatis Kalns un Anita Audriņa. Notika arī citi patīkami jaunumi :-)
Dievkalpojums Vācu Kristus baznīcā Londonā
Daži mūsu draudzes dievkalpojumi šogad notika neierastā vietā Kristus baznīcā, kas atrodas Londonas Naitsbridža (Knightbridge) rajonā.
Kristības un iesvētības Londonā
Sv. Annas un Sv. Agneses baznīcā (Foto R. Abakauka)
Draudzes brauciens uz Bristoli
Archibīskapa Elmāra Ernsta Rozīša vizītes ietvaros 2011. gada maijā Apv. Londonas un Miera draudze devās uz Bristoli uz kopīgo sadraudzību ar Rietumanglijas-Velsas draudzi. (Foto: D. Klārks, N. Barons)
Lieldienas Rofantā
Saulainā Lieldienu svētdienā Rofantā tika svinēti Kristus augšāmcelšanās svētki. (Foto: A. Abakuka un N. Barons)
Lielās piektdienas dievkalpojums Londonā
Dievkalpojumu vadīja prāv. Dr. Andris Abakuks un draudzes māc. Elīza Zikmane. Dievkalpojuma laikā bērniem bija Svētdienas skoliņa.(Foto: N. Barons un L. Auziņa)
Dievkalpojums Londonā
Dažas bildes no dievkalpojuma Londonā 13. martā. (Foto: R. Abakuka)
Pirms un pēc dievkalpojuma Londonā
27. februārī Sv. Annas un Sv. Agneses baznīcā London. (Foto R. Abakuka)
Divas jubilāres Rofantā
20 janvāra svētdienas dievkalpojums bija jo īpaši priecīgs. Tika atzīmētas divas jubilejas.
Draudzīgais Aicinājums Rofantā
Svētdien, 30. janvārī Rofantā notika Draudzīgais aicinājums. Viesojās Ligita Kovtuna, laikraksta "Brīvā Latvija" redaktore (Foto Rūta Abakuka)
Draudzes valdes sēde
19. janvārī Sv. Annas un Sv. Agneses baznīcā Londonā notika pirmā 2011. gada Draudzes valdes sēde
Ziemsvētku vakars Londonā
Ziemsvētku vakara dievkalpojums notika 24. decembrī Sv. Annas un Sv. Agneses baznīcā
Valsts svētki Londonā
18. novembrī Londonā tika svinēti valsts svētki, kas iesākās ar Apv. Londonas un Miera draudzes māc. E. Zikmanes vadītu svētbrīdi. Paldies Līnītei Zobens-East par fotogrāfijām.
Reformācijas dienas dievkalpojums Londonā
Svētdien, 31. oktobrī Dāņu baznīcā notika Reformācijas dienas dievkalpojums angļu valodā kopā ar citām Londonas luterāņu draudzēm. Dievkalpojumu vadīja LCiGB bīskape Jāna Jēruma-Grīnberga.
Dievkalpojums Londonā 26. septembrī
Dievkalpojumu vada LCiGB bīskape Jāna Jēruma-Grīnberga
Sadraudzība pēc dievkalpojuma Londonā
Kā ierasts pēc dievkalpojumiem Londonā pie kafijas galda notiek sadraudzība. Šeit redzama sadraudzība pēc 8. augusta dievkalpojuma.
Vasaras sarīkojums Rofantā
Saulainā jūnija dienā Rofantā māc. Elīza Zikmane vadīja īpašu dievkalpojumu bērniem Vasaras sarīkojuma ietvaros. Pēc dievkalpojuma notika nodarbībām bērniem un koncerts ar Siguldas folkloras kopas "Senleja" un "Londonas dejotāju" piedalīšanos.
Aizvesto piemiņas dienas dievkalpojums
13. jūnijā St. James's baznīcā Piccadilly notika Aizvesto piemiņas dienas baltiešu ekumēniskais dievkalpojums
Iesvētības Rofantā 16. maijā
Rofantā notika šā gada jauno draudzes locekļu iesvētības
Valdes sēde un trīs svinības
Trešdien 21. aprīlī notika Valdes sēde draudzes mācītājas Elīzas Zikmanes dzīvoklī. Turpat notika arī trīs svinības. Mācītājai bija divi notikumi - iebraukšana jaunajā dzīvesvietā un dzimšanas dienas atzīmēšana, un Terēzei tika atzīmēta dzimšanas diena.
11. aprīļa dievkalpojums
Dievkalpojums Londonā
Lielā Piektdiena Londonā
Piektdien, 2. aprīlī Apv. Londonas latviešu ev. lut. un Miera draudze Londonā pieminēja Lielās Pieltdienas notikumus
Pūpolsvētdiena Rofantā
Svētdien, 28. martā Apv. Londonas latviešu ev. lut. un Miera draudze Rofantā svinēja Pūpolsvētdienu.
Ciemojas mācītājs Viesturs Vāvere
Svētdien, 14. martā Apv. Londonas latviešu ev. lut. un Miera draudzē ciemojās Austrumanglijas un Vidusanglijas draudžu mācītājs Viesturs Vāvere.
Brauciens uz Kenterberiju
Marta sākumā Apv. Londonas un Miera draudze rīkoja dienas ekskursiju uz Kenterberiju Kentā. Lai arī marts šajā laikā bija neparasti auksts, tas tomēr nemazināja braucēju kuplo skaitu. Paldies brauciena organizētājiem, īpaši Deividam un Helgai un māc. Elīzai par svētbrīdi Kanterberijas katedrālē! Pateicība arī fotogrāfiem par bagāto bilžu klāstu!
28. februāra dievkalpojums Londonā
Bildes no Vārda dievkalpojuma februāra pēdējā dienā.
24. janvāra dievkalpojums
No šā gada Londonā katru mēnesi būs divi dievkalpojumi. Otrs dievkalpojums būs īsāks, bet ar jaunām dziesmām. Meklējam dziedātājus un muzikantus. Klavieru spēlētājs jau ir atrasts :-)
Kaķu parāde
Katrs no šiem kaķiem pieder kādam no mūsu draudzes. Balsošana ir noslēgusies. Rezultāti ir redzami šeit.

Meklēšana

 

Copyright © 2024; Created by MB Studija »