Dievkalpojumi
Fotogalerija
Archīvs
Svētdarbības
Uzņemšana draudzē
Kristība
Iesvēte
Dievkalpojums
Svētais Vakarēdiens
Laulības
Draudzes maiņa
Bēres
Svētrunas
Pārvalde
Garīdznieki
Vēsture
Ziedojumi
Kontakti
Saites


 Aptauja
Vai Tu šodien lūdzi Dievu?
Jā, lūdzu
Nē, bet vēl lūgšu
Nē, es nelūdzu
     Rezultāti » 


Laulības

Kristīgā ticība mudina uz kopīgu dzīvi, un baznīcā abi laulājamie brīvprātīgi to Dieva un cilvēku priekšā apstiprina un izlūdzas Dieva svētību. Laulībā ir izteikta abu uzticība un mīlestība. Laulība ir domāta ilgstoša un tādēļ ietver gan labās, gan ļaunās dienas; tā dod pamatu savstarpējas sadzīves veidošanai. Nemaz nav tik viegli iemācīties arvien vairāk teikt “mēs” un “mūsu”. Abiem ir jāuzdod kaut kas no sava “es”. Laulības kopībā būs arī jāatrod vieta plašākai ģimenes dzīvei, jo arī bērniem tur būs vajadzīga sava vieta.

Priekšnoteikumi

Kādi ir priekšnoteikumi kristīgām laulībām baznīcā? Noteikti ir jābūt vismaz vienam, vai nu līgavai vai līgavainim, piederīgam pie kristīgās baznīcas.  Var būt arī citas tradicionālas kristīgas konfesijas draudzes loceklis.

Otrs priekšnoteikums attiecas uz Lielbritānijas valsts likumu prasībām un dod divas iespējas:

a) Pēc laulībām kādā Lielbritānijas dzimtsarakstu nodaļā (Register Office) laulība tiek iesvētīta baznīcā. Pirms mācītājs laulību iesvēta baznīcā, ir dzimtsarakstu nodaļā jāpiesaka paredzētā laulība un pēc zināma laika īpašā aktā dzimtsarakstu nodaļā laulības solījums jāreģistrē. Klāt ir jābūt diviem lieciniekiem. Pēc tam seko laulības iesvētīšana baznīcā.

b) Paredzētā laulība Lielbritānijas dzimtsarakstu nodaļā ir jāpiesaka, bet dzimtsarakstu nodaļas darbinieks piedalās mācītāja vadītā laulības aktā baznīcā un tur atsevišķā brīdī laulību reģistrē. Arī tur klāt ir jābūt diviem lieciniekiem.

Mūsu latviešu draudzēm nav sava dievnama, kas tām piederētu. Tās ir atradušas mājvietu saviem dievkalpojumiem vietējās angļu un vācu draudžu baznīcās. Draudzes tur notur dievkalpojumus, svin kristības, iesvētības un laulības – pēc a) vai b) parauga.

Viss var izklausīties diezgan sarežģīti, bet paskaidrojumi par visu šo norisi ir atrodami šeit (angļu valodā) un arī ikviens no latviešu mācītājiem jums labprāt izskaidros visu norisi.

Mūsu latviešu mācītāji vada laulības gan latviešu, gan angļu valodā, jo bieži vien līgavainis, līgava un pārējie laulību dalībnieki ir no dažādām tautībām.


Laulības Rofantas dievnamā

<<<<<>>>>>>Meklēšana

 

Copyright © 2019; Created by MB Studija »