Šī lapa ir izdrukāta no Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca Lielbritānijā
Interneta adrese:
http://www.draudze.org.uk/lv/?ct=zinjas&fu=read&id=94

Archibīskapa sveiciens Kristus augšāmcelšanās svētkos

Normunds
2012.04.07 18:29

Šī ir tā diena, ko Dievs devis!”

Šie ir uzvaras dziesmas vārdi. 118.psalma 24.pants atgādina Dieva doto atpestīšanu no Ēģiptes verdzības, Viņa glābšanu un vadību. Ar Jēzus Kristus Augšāmcelšanos šie vārdi sevī iekļauj arī uzvaru pār grēku un nāvi. Patiesi, itin nekas nevar šķirt no Dieva dzīvdarošās mīlestības! Vēsturiski mēs zinām, ka Jēzus šos vārdus dziedāja, kad viņš ar saviem mācekļiem cēlās no pasas mielasta, kur viņš bija iestādījis dievgaldu, un devās uz eļļas kalnu Jeruzalemē. Paļāvībā uz Dievu viņš uzsāka to ceļu, kas cauri tumsai un ciešanām noveda pie gaišās Lieldienu dzīvības uzvaras.

       Būtībā viss 118. psalms ir viena liela uzvaras dziesma, balstoties uz šo atziņu. Uz atziņu, ka Dieva tuvums dara stiprāku pār visiem ienaidniekiem un nāvi. Reizē uz atziņu, ka tā nav sena teika vien, bet ka tā ir brīnuma dāvana ikkatra mūsu dzīvei. Dieva tuvums katru mūsu dienu var darīt par Viņa dienu. Par dienu, kurai pieder augšamcelšanās. Par dienu, kas ir mūžīgās dzīvības diena.

       Mēs ātri vien pierodam pie visa labā, pie ērtības un labklājības, pie visvisādiem nodrošinājumiem, pie veselības un dzīvības. Mēs ātri esam pieraduši pie mūsu tautas brīvības, pie daudz kā, kas pirms 30 gadiem vēl šķita sapnis vai par ko sīvi cīnījāmies. Bieži tikai tad, kad mums to tiecas noņemt, mēs iztrūkstamies un sākam iebilst pret šādu pārestību, atsavinot mums mūsu īpašumu. Arī pie Augšāmcelšanas vēsts un mūžīgās dzīvības cerības mēs daudzkārt esam pieraduši. Ir jauki un var kļūt ērti, ar to dzīvot. Tikai tad, kad iestājās dzīves apdraudējumi un šaubas, mēs iztrūkstamies un sākam izjust, ko mums draud atņemt. Varbūt mēs tanī brīdī aptveram, cik maz mēs šo bagātību esam izmantojuši.

        Labi zinot par visām problēmām mūsu pasaulē, mūsu tautā un Baznīcās, saimnieciskām un personīgām, par visiem mūsu ienaidniekiem ap mums un pašos mūsos, šo uzvaru gribas novēlēt ikkatram no Jums. Ļausim Lieldienās sevi uzrunāt no šī uzvaras vārda – tā ir mums piedāvāta uzvara, un pieņemt to varam ikbrīd: Šī ir tā diena, ko Dievs devis. Vienreizēja diena, un visā vienreizībā Dieva dāvana un daļa no Viņa mūžības. Tad tā var būt Augšāmcelšanas diena arī mums. Diena, kad no jauna pieceļamies dzīvei, tā īsti. Un tādēļ diena, uz kuru patiesi attiecas arī panta turpinājums: “priecāsimies un līksmosimies šinī dienā!”

Archibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis