Šī lapa ir izdrukāta no Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca Lielbritānijā
Interneta adrese:
http://www.draudze.org.uk/lv/?ct=zinjas&fu=read&id=93

LELBĀL un LELBL sadarbības sēde

Normunds
2012.03.26 02:20

2012. gada 17. februārī Rīgā notika LELB-LELBĀL Sadarbības padomes sēde, kurā tika pieņemti sekojoši lēmumu un atziņas:

Dokuments pieejams šeit pdf formātā