Šī lapa ir izdrukāta no Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca Lielbritānijā
Interneta adrese:
http://www.draudze.org.uk/lv/?ct=zinjas&fu=read&id=92

Northamptonā atklāj latviešu skolu

Normunds
2012.03.19 12:38

Sestdien, 10. martā, Latvijas vēstnieks Apvienotajā Karalistē Eduards Stiprais atklāja latviešu skolu Northamptonā. Skolas idejas veicinātāja Dace Gaile stāstīja, ka skolā, kas nosaukta "Sprīdītis", darbosies profesionālas skolotājās un interesi par skolu izteikuši 60 bērnu vecāki. Daudzi no tiem bija klāt. Skolas telpas ir anglikāņu Sv. Marijas baznīcas zālē, par iespēju tās lietot skola ļoti pateicīga draudzes mācītājam Ian Holdsworth.

Atceroties savas skolas gaitas Londonas latviešu skolā, prāvests Andris Abakuks jaunajai skolai nesa sveicienus no Latvijas ev. lut. baznīcas Lielbritānijā, vēlēja Dieva svētību un dāvināja Bībeli. LNPL Izglītības nozares sveicienus nodeva Māris Pūlis, uzsverot, ka tagad, kad tik daudzi izbraukuši no Latvijas, latviešu skolas ārpus Latvijas ir īpaši svarīgas, lai bērniem būtu iespēja izkopt latviešu valodu un kultūru. No "Straumēniem" Daira Vāvere "Sprīdītim" dāvināja Mazputniņus – trimdas bērnu žurnālu komplektu, kas iznāca Amerikā no 1959. gada līdz 1994. gadam. Žurnāliem ir kultūrvēsturiska nozīme, bet tajos arī var smelties un atrast idejas nodarbībām.

Toties māc. Viesturs Vāvere jau sarunāja, ka pirmais latviešu dievkalpojums Northamptonā varētu notikt Lieldienu sestdienā, 7. aprīlī, ap plkst. 15:30 Sv. Marijas baznīcā, kas ir turpat blakus skolas telpām.

Rūta Abakuka