Šī lapa ir izdrukāta no Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca Lielbritānijā
Interneta adrese:
http://www.draudze.org.uk/lv/?ct=zinjas&fu=read&id=91

LELBāL tikšanās Saeimā ar deputātu Ilmāru Latkovski

Māra
2012.02.26 14:05

Pēc Saeimas deputāta, pašreizējās Pilsonības likuma izpildes komisijas priekšsēdētāja Ilmāra Latkovska ielūguma š.g.16.februārī Saimā viesojās vairāki LELBāL Virsvaldes prezidija locekļi- arhibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis ar kundzi, prāveste Lauma Zušēvica un prāvests Andris Abakuks ar kundzi. Tikšanās mērķis bija tautiešu saiknes stiprināšana ar Dzimteni.

Tā kā LELBāL darbojas 70 mācītāji un mācītājas 115 draudzēs dažādos kontinentos un valstīs, kur draudžu locekļi ir Latvijas pilsoņi, Latvijas Valsts ir ieinteresēta sadarbības paplašināšanai, it īpaši uzsverot valodas un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanas nozīmi nākamajām paaudzēm.

Klātesošie viesi pastāstīja par latviešu draudžu dzīvi ārvalstīs, īpaši uzsverot svētdienas skolu un latviešu skoliņu nozīmi latvietības saglabāšanā, kur aizvien vairāk iesaistās jaunās ģimenes, kuras lielā skaitā izceļojušas no Latvijas pēdējos divdesmit gados. Jaunās paaudzes audzināšanā nepieciešams apvienot spēkus gan Latvijā, gan ārpus Latvijas dzīvojošiem latviešiem, cieši sadarbojoties ar Latvijas Izglītības ministriju un Latvijas valdību. Mums ir kopīgas rūpes par latviešu tautu.

Deputāts Ilmārs Latkovskis pastāstīja, ka viņa vadītā komisija jau drīzumā pārtaps par "Sabiedrības saliedētības komisiju" un lielu darbu veltīs arī saiknes veidošanai ar latviešu diasporu, uzmanību pievēršot gan nesen izceļojušiem tautiešiem, gan trimdas latviešiem un viņu pēctečiem, kuri ārvalstīs dzīvo jau vairākās paaudzēs.

Ilmārs Latkovskis darīja zināmu, ka Saeimas darba kartībā ir grozījumi Pilsonības likumā un tiek skatītas iespējas atļaut dubultpilsonību.

Pēc sarunas viesi tika iepazīstinati ar Saeimas sēžu zāli , bibliotēku un citām sēžu zālēm, kurās tiek pieņemti svarīgi lēmumi mūsu tautai.

Vera Rozīte


Foto: no Saeimas preses dienesta