Šī lapa ir izdrukāta no Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca Lielbritānijā
Interneta adrese:
http://www.draudze.org.uk/lv/?ct=zinjas&fu=read&id=205

Londonas draudzes ekskursija uz Kenterberiju

Normunds
2018.06.15 23:17

Divdesmit divi Londonas lat­viešu draudzes pārstāvji piedalī­jās draudzes ekskursijā uz Ken­terberiju 2018. gada 2. jūnijā. Bija ekskursija pa vēsturisko pil­sētu gida pavadībā, Kenterberi­­jas katedrālē Elīzas Zikmanes vadībā notika Latviešu draudzes dievkalpojums, mājinieki viesiem bija sarūpējuši pašgatavotu cie­nastu, un dienas noslēgumā viesi tika izklaidēti laivu braucienā pa Staueras upi (river Stour).


Viesus  Kenterberijas  Katedrālē  priecēja  debešķīgais  Baibas  Bog­dānes  dziedājums,  pie  klavierēm  bija  Deivids  Klārks.  Mūziķi  at­skaņoja  E.  Ešenvalda  “Dvēseles  dziesmu”  un  F.  Šūberta  mūziku.

Fotogrāfijas sekos.

Pārpublicēts no laikraksta "Brīvā Latvija"