Šī lapa ir izdrukāta no Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca Lielbritānijā
Interneta adrese:
http://www.draudze.org.uk/lv/?ct=zinjas&fu=read&id=151

Baznīcu dziesmas

Normunds
2015.04.07 00:12

“Kaut dziesmā izdziedāt to spētu, ko gaišā priekā glabā sirds,” - tā iesākas viena no baznīcas dziesmām. Bet dažreiz dziedāšanai der atbalsts.

Pateicoties Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Lielbritānijā atbalstam,
ir ierakstītas 57 baznīcas dziesmu meldijas, pa trim pantiņiem no katras.
Galvenais pavadījums ir klavieres; daudzām dziesmām papildus ierakstīta
blokflauta vai akordeons, lai papildinātu klavieru skaņu.

Ideja šim projektam radās no mazām draudzēm, kuŗām nav sava ērģelnieka, kas spēlētu dievkalpojumos. Bet ieraksti der arī svētbrīžiem mītnēs, pansionātos vai kādam sadraudzības brīdim mājās.

Visas dziesmas ir publicētas internetā, kur tās var klausīties un lejuplādēt datorā vai telefonā lietošanai visdažādākajās situācijās. Ar pilno materiālu un techniskām iespējām var iepazīties, apmeklējot vietni http://www.folk.lv/lv/baznicas-dziesmas, kur ir apkopota informācija.

Tabita Urdze, Amanda Zaeska un Toms Urdze