Šī lapa ir izdrukāta no Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca Lielbritānijā
Interneta adrese:
http://www.draudze.org.uk/lv/?ct=zinjas&fu=read&id=111

Archibīskapa sveiciens Kristus augšāmcelšanās svētkos:
Redzi, jaunu Es daru visu

Normunds
2013.03.26 22:36

Redzi, jaunu Es daru visu /Jņ 21:5/

Šis Dievvārds ir pavisam vienkāršs. Vispār dzīves galvenās atziņas parasti nav nemaz īpaši sarežģītas, bet pārsteidzoši vienkāršas. Ļausim tādēļ Lieldienu atziņu “jaunu Es daru visu” mūs uzrunāt savā vienkāršībā, kā kaut ko, kas būtībā pats par sevi saprotams.

Pie tā pieder atziņa, ka mūsu pašu spēja, sevi atjaunot, ir ierobežota. Agrāk vai vēlāk tā ir izsmelta. Mēs nolietojamies, mēs nogurstam, nonākam pie mūsu spēka un spēju beigām. Ir labi, ja jaunā iedvesma tad nāk no ārpus mums. Minētos vārdus saka “Tas, kas uz troņa sēdēja”. Tas, kas ir īstais šīs pasaules valdnieks – Viņš to ir radījis. Atgriezīsimies arī mēs pie tā īstā spēka avota – ar mūsu domām, ar mūsu lūgšanām, ar sirdi un dvēseli. Lai mēs kļūtu jauni ne tikai modes ziņā, bet jauni pēc būtības.

Līdzās nāk atziņa: “Es došu izslāpušam no dzīvības ūdens avota par velti”. Šo būtisko jaunību nevaram sev izpelnīt. Tā ir dāvana, protams dāvana ne glabāšanai dārglietu skapī, bet dāvana lietošanai. Ir jauki, sevi izjust kā apdāvinātu, kā tik ļoti apdāvinātu, ka ir griba, spēja un prieks dot tālāk.

Apzinos, ka šeit rakstītais Jums nav nekas jauns, drīzāk tas ir atgādinājums. Konkretizēsim to! Novēlu Jums priecīgas Lieldienas, jo nav lielāka atjaunotne kā Jēzus Kristus uzvara par nāvi un grēku. Lai šī atjaunotne skar, piepilda un pārvērš mūzu dzīvi. Mēs katrs vislabāk zināsim, ko tas konkrēti var nozīmēt mūsu dzīvē. Un mēs katrs vislabāk zināsim, kas varētu būt tādi vārdi un rīcības, kas Lieldienas atjaunotnes iedvesmu ienes arī cilvēku dzīvē, kas ir ap mums. Tās var būt senās iemīļotas Lieldienu tradīcijas, bet tas varētu arī būt kaut kas līdz šim vēl neredzēts, nedzirdēts, nepiedzīvots.

Dažkārt visgrūtāk mums ir iedomāties, ka kaut kas būtiski jauns varētu notikt ar mums pašiem. Pārāk labi it kā sevi pazīstam. Bet Lieldienas ir brīnums. No Dieva. Un dāvana.
      
Archibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis